EnglishKontakt

Planlægger- uddannelser og kompetencer

planuddannelser_graf.pngDansk Byplanlaboratorium er i gang med en undersøgelse af planlæggeruddannelser og plankompetencer i kommunerne.

Undersøgelsen skal give et overblik over, hvordan dagens planlæggeruddannelser matcher kommunernes planlægnings- opgaver, og om kommunerne kan få den arbejdskraft de har brug for.

Derudover skal undersøgelsen belyse, hvorvidt kommunerne kan tilbyde job, som er attraktive i forhold til de kompetencer nyuddannede planlæggere har, eller der er uudnyttede ressourcer hos de nyuddannede. Det er med andre ord undersøgelsens formål, at afdække huller, mangler og overlap i det samlede udbud af uddannelser set i relation til de kommunale planlægningsopgaver.

Byplanfamilien skifter ansigt
af Vibeke Meyling, artikel i Byplan 4, 2011

Kontakt projektleder Vibeke Meyling for yderligere oplysninger.