Bæredygtig planlægger 2023

Et kompetenceudviklingsforløb for byplanlæggere, hvor du får viden og metoder til at arbejde med bæredygtighed og klimamål.

Læs mere om kurset

Jordforbindelser og løse forbindelser

Der er brug for nye måder at arbejde med arealplanlægning i Danmark. I forlængelse af Åben Land konferencen har Mikkel Thomassen skrevet et indlæg

Læs indlægget på ByplanBlog

Stationsbyen version 2

Byplanlægning og kollektiv trafik skal gå hånd i hånd, hvis kommunerne skal reducere CO2 udledningen fra persontransport.

Læs artiklen i Byplan Nyt 1, 2023

Kulturmiljøer og bygningsarv i planlægningen

Et kursus for alle, der arbejder med bygningsarv, kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger.

Læs mere her

Tilmeldingen til Byplanmødet 2023 er åben!

Fornyet respekt for planlægning ønskes

Transportpolitikken har længe været domineret af silotænkning blandt politikere, myndighederne og branchen.

Borgerinddragelse og lokaldemokrati skal være mere end blot en formel proces. Det skal være en måde at skabe den gode by og bykvalitet i fælleskab med borgerne.

Leder i Byplan Nyt 1, 2023