Åben Land konference

Åben Land konference


Konference i Rønne, 26. - 27. maj 2014
Når man skal leve af landskabet

Konferencen sætter fokus på det åbne lands planlægning. Med inspiration fra Bornholm vil vi diskutere, hvordan man med udgangspunkt i det lokale landskab kan arbejde med bl.a. bynære landskaber, stedbundne potentialer, bæredygtighed, turisme og lokal produktion af fødevarer.

Se program

Se oplæg fra konferencen

Velkommen til Bornholm
af borgmester Winni Grosbøll

Bright Green Island
af Direktør Frederik Romberg, Business Bornholm

Nyt fra Center for Regional‐ og Turismeforskning
af direktør Lene Feldthus Andersen, Center for Regional‐ og Turismeforskning

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer
af seniorforsker Jesper Manniche, Center for regional- og turismeforskning

Bornholm som Verdensarv?
af formand for Natur & Samfund, Michael Stoltze

At udnytte stedbundne potentialer
af professor Gertrud Jørgensen og adjunkt Anne Tietjen, Københavns Universitet

Workshop A: Forbindelser mellem land og by
af specialkonsulent Helga Grønnegård, Naturstyrelsen og afdelingsleder Morten Bach Jørgensen, BRK

Workshop B: Strategisk udvikling i en projektverden
af professor Gertrud Jørgensen og adjunkt Anne Tietjen, Københavns Universitet

Workshop C: Landskabsatlas
af teknisk chef John Kjær Andersen, Langeland Kommune og kontorchef Mikkel Friberg,
Naturstyrelsen.

Workshop C: ATLAS - tilblivelsen
af teknisk chef John Kjær Andersen, Langeland Kommune

Workshop C: Hvad skal vi bruge vores LANDSKABSATLAS til?
af teknisk chef John Kjær Andersen, Langeland Kommune

Bornholm – det er da noget man løber
af Kim Rasmussen og Lene Møller, Løbsledere, Tejn IF

Sted
Rønne
Tilmeldingsfrist
Tilmelding fortsat mulig