Byplanhistorisk Seminar 2014

Byplanhistorisk Seminar 2014

ByplanhistorislSeminar2014.jpg

Forenkling eller bureaukrati
– Kommune- og lokalplanlægningens udfordringer

Det 31. byplanhistoriske seminar fokuser på kommune- og lokalplanlægningens hidtidige udvikling – og de udfordringer, som fysisk planlægning står overfor.
Fysisk planlægning er ændret markant gennem de seneste 40-50 år med hensyn til indhold, udformning og udarbejdelse samt procedure for planernes tilvejebringelse.

Hvordan fungerer planloven som redskab til håndtering af nutidens og fremtidens store udfordringer? Det gælder bl.a. klimaændringer, befolkningsforskydninger mod de større byer, ændrede erhvervsstrukturer, øget vægt på byomdannelse samt varetagelsen af statslige interesser i en situation med forventning om øget decentralisering til kommunerne? Hvad kan vi lære af de tidligere planers udformning og kvalitet samt borgernes inddragelse i planlægningen? Er der områder, hvor planlovgivningen i dag kan gøres enklere?
Disse spørgsmål behandles i et historisk perspektiv, og der lægges op til en diskussion om den videre udvikling af kommune- og lokalplanlægningen.

Se program

Seminaret er overtegnet

Sted
København
Tilmeldingsfrist
Seminaret er overtegnet