Debatmøde om planloven - København

Debatmøde om planloven - København


Debatmøde i København d. 10. november

Arkitektforeningen, FAB og Byplanlaboratoriet afholder et par debatmøder om planloven i løbet af efteråret 2015; ét i Jylland og ét på Sjælland.

Til møderne vil vi invitere relevante politikere, interessenter og medlemmer til en tæt, gensidigt inspirerende dialog om lokale udfordringer med henblik på at konkretisere og nuancere billedet af, hvad man kan og ikke kan inden for rammerne af den eksisterende planlov og -praksis.

Dette debatmøde kommer til at foregå hos
Arkitektforeningen, Strandgade 27A, København.

Program
’Myter og Fakta om Planloven’

Kl. 16.00 – 17.00
Planloven - Regeringen har bebudet en lempelse af planloven. Hvad vil man og hvad bør man gøre?

- Peer Frank, Ellen Højgaard Jensen: Organisationernes samarbejde om at kvalificere debatten om planloven - Planlovens muligheder og begrænsninger.
- Thomas Danielsen (V), Landdistrikts- og øordfører: Kort om regeringens ønsker til en liberalisering af planloven
- Kommunernes Landsforening – Hvorfor er planloven en hindring for vækst og udvikling i kommunerne?
- Debat

Kl. 17.00 – 18.00
Vækst i hele landet - Ud over planlovslempelser har regeringen besluttet at udflytte 3900 statslige stillinger og foreslået øvrige initiativer til vækst i landdistrikterne. Hvad skal der til for at skabe den rette udvikling?
- Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes fællesråd: Landdistrikternes udfordringer
- Jesper Pagh, direktør, Arkitektforeningen: God planlægning og planloven som redskab til udvikling i hele Danmark
- Niels Kjølholt, Netværk For Yngre Planlæggere: ”udvikling og balance”
- Debat

18.00 – 18.30
Let forfriskning

Spørgsmål og tilmelding : pwe@arkitektforeningen.dk

Se flyer

Sted
København