Digitale Værktøjer i Lokalplanlægningen

Digitale Værktøjer i Lokalplanlægningen

Hvordan kan digitale visualiseringsværktøjer un­derstøtte kommunernes lokalplanlægning?

Den digitale værktøjsmesse sætter fokus på visualiseringsredskaber til brug i lokalplanprocessen. Vi tænker, at kommunerne kan drage fordele ved digital visualisering af fremtidige fysiske forhold – både i planlægningsprocessen, i høringsprocessen og i den efterfølgende bygningsdrift. I større offentlige og almene byggerier har det faktisk i mange år været et lovkrav at udarbejde en digital bygningsmodel.

Forventninger, fordele og faldgruber 

Men i teknologiverden lurer der samtidigt en række farer for at drukne i data, i arbejdsmængder og i fejlinvesteringer. Hvilken type software skal kommunen egentlig investere i? Og kan den nye software tale sammen med de eksisterende teknologiske løsninger? Og er vi så gearet til fremtiden? Hvilke risici og hvilke fordele giver teknologien og kan den frigøre tid til andre kerneopgaver?

Lærerigt input

Kommuner og styrelser høster projekterfaringer på området og på messen deler et par af dem deler ud af de lærerige eksempler. Samtidig bliver vi præsenteret for et samlet overblik over konsulentfirmaernes løsninger – og får inspiration fra Arkitektskolens forskning og spilverdenen. Læs mere om konferencepartnerne, du kan møde på dagen.

Kom og bliv klogere på værktøjsmessen, der – ligesom i 2018 – udbydes i samarbejde mellem Geoforum og Dansk Byplanlaboratorium.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Christian Broen

Dagens program

09:30 - Registrering - Kaffe, morgenboller & netværk

10:00 - Velkomst

10:15 - BIM+GIS=GIM? Lektor Anders Hermund, KADK.

11:00 - Vejles 3D Lab Stadsarkitekt Lisbet Wolters, Vejle Kommune

11:30 - Verdenshjørne 1 - Deltagerne roterer mellem tre-fire konferencepartnere, tre runder à 20 minutter.

  • 1: LIFA | LIFA Census – Ny viden om borgerne i din kommune
  • 2: GeoInfo | Fremtidens byplanlægning er intelligent og borgerinddragende!
  • 3: NIRAS | Fra indledende overvejelser til planer online 
  • 4: COWI | Virtual og augmented reality til visualisering og auralisering (visualisering af lyd).

12:30 - Frokost

13:30 - Danmark i 3D? Styrelsens udviklingsplan Projektleder Tanni Abramovitz, Ph.d., Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

14:00 - Verdenshjørne 2 - Deltagerne roterer mellem tre til fire konferencepartnere, tre runder á 20 minutter.

  • 5: Partner ikke bekræftet
  • 6: Partner ikke bekræftet
  • 7: Partner ikke bekræftet
  • 8: Partner ikke bekræftet

15:00 - Netværkspause

15:30 - Kan vi lade os inspirere af spiluniverserne? N/N, Unity Technologies

16:15 - Tak for nu

16:30-17:30 - Mulighed for at deltage i en rundvisning i Vejle Kommunes 3D-lab i Økolariet, 10 min. gang fra Bygningen. (OBS: begrænset deltagerantal)
 

Sted
Vejle
Pris
1.125,- for tilskudsgivere til Byplanlaboratoriet og/eller medlemmer af Geoforum. 1.500,- for andre.
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
26. januar 2020. Efter denne dato er tilmeldingen bindende, og betaling refunderes ikke.