Fingerplanen til debat

Fingerplanen til debat

Regeringen ønsker at sætte Fingerplanen til debat i 2017 og 2018
Fingerplanen er central for udviklingen i Hovedstadsområdet. Regeringen har foretaget en mindre revision i 2017 og planlægger en mere overordnet revision i 2018. Derfor gør Dansk Byplanlaboratorium sit materiale om Fingerplanen mere tilgængeligt.

I 70 år har Fingerplanen sat sit aftryk på udbygningen af hovedstadsregionen. Den oprindelige Fingerplan var et skitseforslag fra 1947, der omsatte en klar vision til et letforståeligt plankoncept, som byggede på fremskrivninger og prognoser. Overalt i verden kender fagfolk København for Fingerplanens enkelt greb, ligesom den er kendt af mange danskere.

 

Undervejs er Fingerplanen blevet revideret og tilpasset sin samtid. Men først i 2007 blev Fingerplanen opløftet til et officielt landsplandirektiv for hovedstaden. Fingerplanen bygger på to grundlæggende principper. Princippet om stationsnærhed, hvor centerfunktioner så som institutioner, indkøbsmuligheder samt boliger er placeret nær stationerne, samt princippet om grønne rekreative områder i kilerne mellem fingrene.

Som en del af debatten om Fingerplanen afholdt Erhvervsministeriet og Byplanlaboratoriet i november 2017 konferencen: Hovedstaden 2030 
I forbindelse med konferenecen redigerede Byplanlaboratoriet et skrift for Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning:
Hovedstaden 2030 Fremtidens udfordringer for planlægning i hovedstadsområdet. 

Erhvervsministeriet har samlet elevante undersøgelser her
I efteråret 2017 blev de 34 kommuner i hovedstadsområdet spurgt om deres forslag til Fingerplanen 2018 Find de 170 indkommende forslag her
 

Tag del i debatten 
I 2018 vil Byplanlaboratoriet følge udviklingen og invitere til yderligere debat om Hovedstadsområdets fremtid. 
Har du en holdning til resultatet eller processen så skriv
din kommentar på vores facebookside, lav et indlæg til ByplanBlog eller en artikel i Byplan Nyt 

Læs kronik om Fingerplanen 

Nedenfor findes en række publikationer om arbejdet med udviklingen af Fingerplanen.

2030 Hovedstaden 2030 Fremtidens udfordringer for planlægning i hovedstadsområdet. En vidensbaseret gennemgang af Gertrud Jørgensen, Henrik Vejre, Ole Hjorth Caspersen, Karina Sehested og Lars Winther. Udgivet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (ING) og Dansk Byplanlaboratorium. Oktober 2017
Hent som pdf.

Fingerplan 2017
Udgivet af Erhvervsstyrelsen 2017.
Hent som PDF
Skitseforslag_Egnsplan_1947_FINGERPLAN_forsideIkon.png Skitseforslag til EGNSPLAN for Storkøbenhavn (Fingerplanen)
Udgivet af Egnsplankontoret, 1947. Fotografisk genoptryk 1993. - 142 s.
PRIS: 150 kr. BESTIL
Hent som PDF
Fingerplan2013Landsplandirektivforhovedstadsomrdet_Ikon.png Fingerplanen 2013 - Landsplandirektiv for hovedstadens planlægning Udgivet af Miljøministeriet. Naturstyrelsen. 2013.
Hent som PDF
Fingerplan2007_Forside.png Fingerplan 2007 - landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning
Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet. 2007.
Hent som PDF
Note 21. Fingerplanen - tilblivelsen oplevet fra gulvet 1945-50
Af Sven Allan Jensen. 1990. 38 s. PRIS: 50 kr. BESTIL
Hent pdf

Skrift 71. Forarbejder til Fingerplanen 1947
Byplanhistorisk udvalg præsenterer fire notater, som udgjorde en vigtig del af forarbejdet til den oprindelig Fingerplan. Notaterne, som fornyligt er dukket op, blev udarbejdet af Poul Lyager i årene 1944 - 1949, mens han var ansat i Københavns Kommune.  Red. Vibeke Dalgas.
PRIS: 250 Kr. BESTIL

Note 50. Københavns skitse til en generalplan 1954 -holder planlægningen 50 år efter? 20. seminar, sept. 2004, Københavns Rådhus. Red. Søren B. Jensen, Michaela Brüel og Jessper Harvest. 2006. 60 s.
PRIS: 75 kr. BESTIL
Hent pdf

Hør Podcast fra Arkitekten Lyd: Fingerplanen fylder 70 

Hør P1-interview med Ellen Højgaard Jensen

Læs artikel: Planloven presser Fingerplanen