Karsten Biering Nielsen

Portræt af Karsten Biering Nielsen

Karsten Biering Nielsen

Vicedirektør, Miljø og Teknik
Københavns Kommune

Udpeget af Københavns Kommune
2019 - 2023

Født 1968

Uddannet:
Cand cecon fra SDU og KU, 1996

Ansvarsområder:
Har som chef for afdelingen
PARC - Planlægning, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion ansvar for lokalplanlægning, almene boliger, drift og udvikling af affaldsområdet, analyse- og data, håndtering og genanvendelse af forurenet jord (KMC) samt Klimaplan 2025.

Baggrund:

  • Diplomat i Udenrigsministeriet med udeposter i Prag og Beijing, 1996-2009
  • Kontorchef i Miljøstyrelsen med ansvar for Erhverv, 2009-2012
  • Vicedirektør/udviklingsdirektør i NaturErhvervstyrelsen, 2012-2014
  • Diplomat ved EU-delegationen i Tel Aviv, 2015-2017

Yndlingssted:
På vandet for sejl

 

Se hele bestyrelsen