Byplanhistorisk Seminar 2013

Byplanhistorisk Seminar 2013

ProgrambilledtilWeb.jpg

Menneske og by – ideologi og planlægning

Seminaret sætter fokus på mennesket og dets relationer til byen og bylivet.
Samtidig stilles spørgsmålet om, hvordan skiftende ideologier og forestillinger om menneskelige behov igennem tiderne har påvirket byplanlægning og byudformning. Seminaret finder sted i Ørestaden, som er et eksempel på en nyere, gennemplanlagt by, hvor forholdet mellem menneske og by, ideologi og planlægning ikke har været helt uproblematisk.

Seminaret er overtegnet.

Se program

Sted
København
Tilmeldingsfrist
Seminaret er overtegnet