Omdannelse af almene boligområder

Omdannelse af almene boligområder


Hvordan skaber vi sammenhængende og velfungerende byer?
Der er stort behov for at fremtidssikre de almene boliger og bebyggelser. De udgør en væsentlig del af det kommunale boligmarked og mange står over for et generationsskifte.

Kurset vil give kommunale medarbejdere og boligorganisationer en fælles referenceramme og ny inspiration. Der vil være øvelser og workshops med udvalgte metoder og værktøjer til fysisk fremtidssikring af almene boligområder.

På kurset vil du få viden om kommunal planlægning og kommunernes samarbejde med boligorganisationerne, finansiering af helhedsplanerne, samarbejdet med landsbyggefonden, beboerinddragelsen samt de fysiske indsatser.

Se program

Se oplæg fra kurset:

Fremtidens almene boligområder – den røde tråd
v. direktør Ellen Højgaard Jensen. Dansk Byplanlaboratorium

Markedsanalyse i den almene sektor
v. marketingschef Karina Lauridsen, Boligkontoret Danmark

Albertslund Syd
v. byggechef Jesper Rasmussen, BO VEST

Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde
v. udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening.

Helhedsplanlægning og landsbyggefondens rolle
Eksempler
v. byggeteknisk konsulent Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden

Finansiering
v. byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen, BO VEST

Kommunens rolle - Albertslund Syd i praksis
v. byplanlægger Bjørn Hallager Askholm, Albertslund Kommune.

Den beboerdemokratiske proces
v. byggeudviklingschef Jesper Rasmussen, BO VEST
samt Direktør Ellen Højgaard Jensen

 

Sted
Albertslund