Omdannelse af almene boligområder, marts 2015

Omdannelse af almene boligområder, marts 2015

Få vejledning i at gennemføre helhedsplaner og fremtidssikre de almene bebyggelser. Kurset indeholder praktiske øvelser og realistiske cases. Målet er, at kommunale medarbejdere og ansatte i boligorganisationerne får en fælles referenceramme.

Kurset arrangeres i samarbejde med AlmenNet.

Se program

Oplæg fra kurset

Fremtidens almene boligområder – den røde tråd
Direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium

Det kommunale boligmarked
Projektchef Jette Søndergaard, Kuben Management

Fremtidsanalyse
Områdechef Jonas Cohen, KAB

Svendborg kommunes boligpolitiske arbejde og visioner
Kommunaldirektør Erik Meldgaard, Svendborg Kommune

Helhedsplanlægning og landsbyggefondens rolle
Gruppeopgave 1
Gruppeopgave 2
Byggeteknisk konsulent Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden

Finansiering
Byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen, BO VEST

Kobling mellem planlægning og den boligsociale indsats
Udviklingskonsulent Jan Carlsson, Svendborg Kommune

Den beboerdemokratiske proces
Projektleder Louise Toft Hansen, Boligforeningen 3B

Noter fra gruppeopgave
Direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium

Sted
Svendborg
Tilmeldingsfrist
30. januar