Projekt Løkkensvej – Lev godt, lad det gro

Projekt Løkkensvej – Lev godt, lad det gro


Lad det gro – visualisering af styrkede landskabstræk omkring Løkkensvej. Vejstrækningen fra Hjørring til Løkken har i flere år været præget af fraflytning og forfald. Et forsøgsprojekt afprøver en ny vej for Løkkensvej.

Fakta

Fokus: Færre bygninger, mindre by, mere natur, mere kvalitet i landsbyerne og øget attraktivitet.

Projektperiode:2015-2018

Budget: 7.53 mio. kr.

Konsulent SCHØNNHERR A/S

Kontaktperson: Planlægger Bente Mouritzen, Hjørring Kommune

”Vi vil vende opmærksomheden væk fra vejen.. og dermed vende vrangen ud på byerne” siger projektleder Bente Mouritzen, Hjørring Kommune.

Med bistand fra landskabstegnestuen SCHØNHERR ønsker kommunen at arbejde for færre bygninger – mindre by, mere natur, mere kvalitet i landsbyerne og øget attraktivitet. Det kan gøres ved at synliggøre, forstærke og begrønne eksisterende landskabstræk som fx ådale, der løber på kryds og tværs af den ellers retlinede Løkkenvej. Dette gøres ved at rive bygninger langs vejen ned – til dato er 5% af bygningerne, hvor mange er fra århundredeskiftet og sjældent bevaringsværdige, revet ned. Samtidig ønsker man at afprøve ideer om rive huse ned langs landevejen og flytte byggeretten fx ved at opføre en prøvebolig længere inde på grunden.

Projektet er domineret af en klassisk landskabsplanlæggerfaglighed, men det er samtidigt helt væsentligt for kommunen, at de lokale borgere tager ejerskab til projektet. Kommunen er opmærksom på de mange forskellige interessenter, der kan bidrage til at realisere projektet. Her har kommunens stærke proceserfaringer med at skabe samling og sammenhold i byer efter institutionslukninger – kommunen kalder det ikke længere borgerinddragelse, men slet og ret samarbejde.

”Lige nu oplever vi at borgerne kommer med masser af gode ideer til at konkretisere projektet. Der er megen lokal energi i at etablere bypladser – ikke lige noget som ligger i forlængelse af dette projekts vision, men måske vi skal støtte op om det, hvis borgerengagementet står stærkt her.”

Tilbage til projektbeskrivelsen

Læs artikel om "Landsbyen de syv sogne"