Roskilde og realisering

Plan13Prospektillustration.jpg Med en proaktiv henvendelse til en bygherre, prøver Roskilde Kommune at afsætte en centralt beliggende byggegrund: ”Et nyt stort kontorbyggeri vil kræve lokalplan. Hvis man vælger at bygge højere end 8 etager, vil byggeriet desuden kræve kommuneplantillæg”, konstaterer kommunen friskt i sit prospekt til den potentielle bygherre.

 

Interview med Esben Haarder Paludan, leder i Roskilde Kommunes Plan- og Udviklingsafdeling.
December 2012 af Christian Broen, Dansk Byplanlaboratorium

”Vi kom undervejs med, at en statslig styrelse var interesseret i at flytte en del af sin administration ud fra København. Sådanne beslutninger bliver nogle gange truffet hurtigt, så vi satte os for at lave et prospekt i løbet af en dags tid, så det måske kunne danne grundlag for en beslutning i styrelsen. Samtidig var vi langt i vores snakke om Roskilde bymidte med vores politiske udvalg, og følte, at vi som planlæggere havde god føling med, hvilken udvikling politikerne ønsker ” siger Esben Haarder Paludan, leder i afdelingen Plan og Udvikling.

Prospektet er baseret på nogle foreløbige volumenstudier foretaget i Roskilde Kommunes Plan09-projekt. De viste, at der på arealet, der ligger lige ved Roskilde Station, kunne bygges op mod 19.000m2. En god placering for en større arbejdsplads. Se prospektet her.

Ideen om at udarbejde et prospekt ligger i forlængelse af en længerevarende indsats i kommunens planafdeling, hvor planlæggerne skal blive bedre til at tænke realiseringsmuligheder ind i planerne.

”Vi vil gerne være mere tydelige om hvor, der skal ske noget overfor potentielle investorer. I den forbindelse er vi blevet inspireret af bl.a. Vejle Kommune, som vi synes er gode til at sætte billeder på principper for den udvikling, som de gerne vil have. Vi har i 2012 færdiggjort og vedtaget et udviklingsprogram for bymidten. Udviklingsprogrammet for bymidten er fysisk, men ikke bindende”, siger Esben.

Deres udsendte spørger, om kommunen så heller ikke opfatter kommuneplanen som bindende? Er den bare et dokument med planprincipper, der kan ses bort fra med et kommuneplantillæg, når der opstår mulighed for at få realiseret noget byggeri?

”Vores kommuneplan indeholder nogle helt overordnede strategiske tanker om, hvor vi vil hen med vores bymidte og i hvilken rækkefølge, vi vil udvikle hvad. I forvejen var tanken i kommuneplan 2009, at arbejde med en øget tæthed i bymidten, og prospektet ser vi som en forlængelse af den tankegang. Prospektets friske formulering om mulighed for at bygge højere 8 etager vil vi undersøge nærmere, hvis en bygherre er interesseret”, siger Esben og tilføjer, at planloven jo sikrer høringsprocesser, hvis der skal udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg.

”Styrelsen valgte at flytte til en anden adresse i hovedstadsområdet. Men vi er stadig klar. Så hvis et byggeprojekt hænger sammen med vores overordnede planlægning og i øvrigt spiller sammen med omgivelserne, så har vi ikke noget problem med at lave et udarbejde et kommuneplantillæg, hvis der skal det til for at realisere et for Roskilde attraktivt byggeprojekt. ” slutter Esben.

Næstved: Kommuneplan med åbenhed om fravalg

I Næstved kommune har de økonomiske rammevilkår haft meget direkte betydning for kommuneplanens centerstruktur. Da kommunen ville have kontrol med den økonomiske situation, var det nødvendigt at prioritere, hvor fremtidens service skulle lokaliseres.