Strategi for Byernes Erhverv – København

Strategi for Byernes Erhverv – København

Konference i København d. 12. november

Erhvervsstyrelsen inviterer til en konference i København om byernes erhverv.

I samarbejde med en række kommuner og øvrige parter er der udviklet og afprøvet nye metoder til planlægning af erhverv i byerne, ud fra en markedsorienteret tilgang, med fokus på de værdier der giver mening for erhvervsliv og byliv.

På konferencen vil du få indblik i eksemplerne, metoderne og de nye rammer for erhvervslivet.

Se program

Oplæg fra konferencen:

Velkommen
Strategi for Byernes Erhverv -nye rammebetingelser for virksomheder

v. Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen

Erhvervslivets behov og aktuelle tendenser i erhvervslokalisering
v. Chefkonsulent Morten Løber, DI

Præsentation af Strategi for byernes erhverv
- intro til screening af beliggenhedsværdier og de fire tjek

v. Projektchef Kristian Bransager, COWI´

Præsentation af udvalgte kommunecases:

Et dyk ned i Markedstjekket - og hvordan ser det ud fra investorsiden?
v. Udviklingschef Jann Aune, AKF-Holding

Microsoft og Vidensbyen
v. managing director Charlotte Mark, Microsoft Development Center Copenhagen

Attraktive og effektive byer
v Partner Christian Klibo, PWC Advisory

 

Værktøjer - Strategier for byernes erhverv
fra Erhvervsstyrelsen

 

Sted
København