Projekt Strategisk tilpasning i ’Landsbyen de syv sogne’ på Mors

Projekt Strategisk tilpasning i ’Landsbyen de syv sogne’ på Mors


Landsbyen de syv sogne på Vestmors. En række landsbyer på Vestmors har startet et klyngesamarbejde, som er blevet samarbejdspartner for Morsø Kommunes forsøgsprojekt.

Fakta

Fokus: Nye løsninger på det tab af ressourcer, der opleves.

Projektperiode:2016-2018

Budget: 3.32 mio. kr.

Konsulent Dansk Bygningsarv A/S

Kontaktperson: Planlægger Helle Thorning Bertelsen, Morsø Kommune

”Vi har i en årrække arbejdet med nedrivning af de dårligste boliger, og i området med Landsbyen de syv sogne er allerede nedrevet ca. 56 boliger. Vores udgangspunkt er, at nedrivning og tilpasning skal betragtes som udvikling.” siger projektleder Helle T. Bertelsen, Morsø Kommune.

Morsø Kommune har en række udfordringer med faldende indbyggertal, færre unge og folk i den arbejdsdygtige alder og flere ældre, hvilket frem mod 2020 betyder serviceforringelser. På trods af dette svære udgangspunkt står Morsø Kommunes strategiske tilpasningsprojekt stærkt igennem det solidt forankrede lokale projekt Landsbyen de syv sogne.

De syv sogne er et klyngesamarbejde med en lokalt baseret styregruppe med medlemmer fra hvert sogn, hvis engagement startede for flere år siden og bl.a. udarbejdede en helhedsplan for området med støtte fra Realdania. Gennem fordeling af aktiviteter og gensidig støtte arbejder de for at fastholde liv og udvikling i området. Og man er lykkedes med at enes om, at placere sportsfaciliteter, kulturhus og købmænd i de landsbyer, der har de bedste potentialer for det.

Selve forsøgsprojektet er et afgrænset projekt, som rider på ryggen af et stort borgerdrevet engagement. Formålet med forsøgsprojektet er at håndtere konsekvenser ved befolkningens flytning fra land til by. Der bliver udviklet, prioriteret og besluttet i samarbejde med borgerne. Sammen har man identificeret fem temaer at arbejde med inden for strategisk tilpasning. Man har i samarbejde mellem kommune, konsulent og styregruppe udarbejdet fem overordnede temaer, hvilket er Landsbyernes købmænd, Landsbyernes mødesteder, Almene ældreboliger, Landskab i stedet for boliger samt Planlægning og infrastruktur. Det gælder for alle fem temaer, at der skal arbejdes med både mental og fysisk tilpasning.

”I forsøgsprojektet er vi begunstiget af at arbejde med et stærkt lokalt forankret projekt. Landsbyen de syv sogne-projektet er så meget mere end det program vi lægger nu, så vi er opmærksomme på at vi med vores arbejdsprogram og nedrivninger skriver os ind i en større indsats. Og man kan spørge hvad vi egentlig kan lykkes med i vores forsøgsprojekt som kører begrænset – tidsmæssigt og økonomisk – et sted hvor der har været en proces i gang og som vil fortsætte. Vores fornemmelse er, at borgerne langt hellere vil bruge midlerne til nedrivning til projekter, som kan skabe udvikling, men det er jo ikke en mulighed,” siger projektleder Helle T. Bertelsen, Morsø Kommune.

Tilbage til projektbeskrivelsen

Læs artikel om Løkkensvej