Natur & Miljø (Åben land)

Natur & Miljø (Åben land)

Konference i Kolding, 19. - 20. maj

Det åbne land er ikke længere bare landbrugsland. Men hvad er det for funktioner som optager (mere og mere) plads? Kan vi planlægge mere helhedsorienteret og smartere og benytte det åbne land til flere funktioner og i højere grad arbejde med multifunktionelle landskaber?

Hvilke redskaber er der behov for, og hvad kræver det af vores organisationer? På denne session vil vi diskutere fornyelse af planlægningen i det åbne land. Gennem oplæg og workshop vil vi forsøge at rejse diskussionen om man kan nytænke arealanvendelsen, de planlægningsredskaber vi har og den lovgivning vi er underlagt i det åbne land.

I år diskuterer vi det åbne lands planlægning i regi af konferencen ”Natur & Miljø”. Helhedstænkning og grøn vækst er i fokus gennem hele programmet.

Se program

Find tilmelding

Sted
Kolding