Åben land konference

Åben land konference

Landbruget og landskabet i kommuneplanen
På konferencen vil du få inspiration til, hvordan det åbne land kan indgå i kommuneplanen. Gennem workshops og ekskursioner vil vi diskutere landbrugets rolle i planlægningen og udviklingen af det åbne land. Der er lagt vægt på diskussion og erfaringsudveksling mellem forskere og praktikere.

Se programmet

Se oplæg:

Det åbne land i planstrategi og kommuneplan
af borgmester Lis Tribler, Slagelse Kommune.

Strukturudvikling i landbruget
af forsker, PhD Esben Munk Sørensen, Aalborg Universitet.

Landbruget og kommuneplanlægningen
af professor Helle Tegner Anker, Fødevareøkonomisk Institut, KU.

Natur- og landbrugskommissionen
af professor Jørgen Primdahl, Skov & Landskab, KU.

Inspiration til helhedsorienteret landbrugsplanlægning
af Helga Grønnegaard, Naturstyrelsen

Natur og landbrug
af Mikkel Overvad, NaturErhvervstyrelsen, Center for Jordbrug.

Workshop A:

Kolindsund ny natur
af Ph.d. landskabsarkitekter Thomas Juel Clemmens og Stefan Darlan Boris, Aarhus Arkitektskole.

Workshop B:

Case: placering af nyt landbrugsbyggeri
af Gitte Kisbye, Natur & Park, Vejle Kommune.

Planlægning for placering af store husdyrbrug
af Gitte Kisbye, Natur & Park, Vejle Kommune.

Landbruget i kommuneplanen og sagsbehandlingen
af Trine Eide, videnscenteret for landbrug.

Workshop C:

Indledning
Fremtidens kommuneplan for det åbne land
af Lone Kristensen, Skov & Landskab, KU og Keld Agerbo,
Jammerbugt Kommune.

Sted
29.-30. maj 2012 i Korsør
Tilmeldingsfrist
Tilmelding er lukket