Mats Olsson

Portræt af Mats Olsson

Mats Olsson

Arkitekt, Uafhængig rådgiver
Urban Development Strategies.

Valgt af bestyrelsen
2018 - 2022

Født 1943

Uddannelse:
Arkitekt fra Arkitektskolen ved Lunds Universitet 1970

Baggrund:

Har bestridt en række ledende stillinger inden for byudviklingsprojekter bl.a.:

  • Administrerende direktør for Arkab Architects - 1994
  • Stadsbyggnadsdirektör i Malmø 1994 – 2004; omdannelsen af Malmø fra industriby til vidensby, etablering af Malmö Universitet og Bo01.
  • Rådgiver i eget firma Urban Development Strategies fra 2004, for eksempel rådigvning om Realdanias filantropiske strategi, valget af arkitekt till BLOX, Frihamnen i Gøteborg, Slussen i Stockholm, moderniseringen af sygehusene i Malmø og Lund.
  • Jurymedlem i adskillige arkitektkonkurrencer, eksempelvis havnearealer i Århus, Aalborg, Køge, og Fredericia.
  • Rådgivende medlem af Copenhagen urban task force og Plan 09.
  • Medlem og initiativtager i EUC (Eurocities) – EDURC committee (Economic Development and Urban Regeneration) og UBC (Union of Baltic Cities).

Tillidshverv:

  • Formand for fakultetsbestyrelsen i Kultur och Samhälle (4.400 studerende) ved Malmö Universitet

Yndlingssted:
Goult, Luberondalen i Provence

 

Se hele bestyrelsen

Jes Møller (Formand)

Konsulent i byudvikling og bestyrelsesarbejde

Valgt af repræsentantskabet
2017 - 2021

Marie Stender (Næstformand)

Seniorforsker, 
BUILD, AAU København

Valgt af repræsentantskabet
2017-2021

Alexandra Vindfeld Hansen

Projektchef, Head of sLAB
SLA

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2022.

Bettina Hedeby Madsen

Direktør for Teknik og Miljø,
Hjørring Kommune

Født 197X

Valgt af repræsentantskabet i
2018 - 2022

Hans-Bo Hyldig

Direktør,
FB gruppen

Valgt af repræsentantskabet
2017 - 2021.

Karoline Amalie Steen

Kontorchef

Kommunernes Landsforening
Udpeget af KL i 2021 - 2025.

Karsten Biering Nielsen

Vicedirektør, Miljø og Teknik
Københavns Kommune

Udpeget af Københavns Kommune
2019 - 2023

Lisbet Wolters

Stadsarkitekt, Vejle Kommune

Født 1968

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2022.

Lise Aaen Kobberholm

Vicedirektør,
Trafik, Bygge og Boligstyrelsen

Udpeget af Boligministeriet
2020 - 2024

Mats Olsson

Arkitekt, Uafhængig rådgiver
Urban Development Strategies.

Valgt af bestyrelsen
2018 - 2022

Tommy Tvedergaard Madsen

Specialkonsulent,
Region Nordjylland

Udpeget af Danske Regioner
2019 - 2023