Daily Archives: 23. oktober 2018

Fingerplanen

I læ af Lynetteholmen?

Forslaget om etablering af fremskudte øer der skal beskytte København mod havvandsstigninger og give plads til nye boligbyggerier er et forjættende forslag. Men det foreliggende forslag rejser mange spørgsmål. Hvad er det for en byregion vi ønsker at skabe i ...