Daily Archives: 22. januar 2020

Åben landPlanlov

Fremtidens landskab – planlægningen skal gentænkes

Det åbne land er under pres! Udover landbrugsproduktion, veje og byudvikling skal der findes plads til mere natur, nye områder til energiproduktion, rekreative interesser samt miljø- og klimaindsatser. Det medfører en øget kompleksitet, hvor mange interessenter trækker i forskellige retninger. ...