Befolkningen i hovedstadsområdet ventes at stige med cirka 200.000 mennesker frem mod 2030. Det kræver en sammenhægende plan at finde steder, hvor de mange nye borgere kan bo og arbejde, samtidig med at så mange grønne områder som muligt bevares. Da udfordringen deles af alle kommuner i hovedstadsområdet, er der brug for at samarbejde og tænke i helheder, når fingerplanen skal revideres.

Som alle andre kommuner i hovedstadsregionen oplever vi i Helsingør Kommune en rivende udvikling i disse år. Vi bliver flere indbyggere, skatteindtægterne stiger, og mange investorer banker på vores dør med idéer til byggeprojekter de kommende år.

Det er en vækst, der stiller krav til os som kommune om, at vi kan vokse, så vi kan skaffe boliger og arbejdspladser m.m. til de mange nye borgere, vi forventer i de kommende år. Samtidig  har vi et klart ønske om, at væksten skal ske på en måde, så vi bevarer de grønne områder og vores unikke natur, da det jo netop er noget af det, der får folk til  at flytte hertil.

…Derfor er der i den grad brug for en sammenhægende plan for, hvordan hele hovedstadsregionen kan vokse og nyde godt af den vækst, som vi må forvente kommer til at ske i det kommende år.

Den udfordring deler vi med en række andre kommuner i hovedstadsområdet. Med en forventet befolkningstilvækst på cirka 200.000 mennesker frem mod 2030 er der behov for steder, hvor de mennesker kan bo og arbejde. Og selvom en stor del vil bosætte sig i København, så vil mange også søge ud af byen til omegnskommunerne.

Derfor er der i den grad brug for en sammenhægende plan for, hvordan hele hovedstadsregionen kan vokse og nyde godt af den vækst, som vi må forvente kommer til at ske i det kommende år.

Investeringer i infrastruktur er nødvendig

Investeringer i infrastrukturen er en fælles udfordring, som i den grad kræver fælles handling, og at der tænkes i helheder. Ellers ender det med at blive alles kamp mod alle og en masse særinteresser, der strides. Derfor er det rigtig fint, at regeringen har sat gang arbejdet med at revidere fingerplanen og udvikle en samlet plan for hele hovedstadsområder.

Der er mange spørgsmål, der trænger sig på, når det gælder den fremtidige udvikling i hovedstadsområdet.  Noget af det, jeg er meget optaget af, er, at vi får bundet hovedstadsregionen bedre sammen. Her er en velfungerende infrastruktur helt afgørende, så pendlere ikke skal spilde unødvendig tid på transport. Det kræver investeringer og langsigtet planlægning, og så kræver det helt banalt, at man få det, vi allerede har, til at fungere. Det gælder eksempelvis Kystbanen, der i øjeblikket fungerer så skidt, at det i sig selv er en hindring for mobilitet til og fra store dele af Nordsjælland.

I arbejdet med infrastrukturen er transporten til og fra København naturligvis vigtig, da mange arbejdspladser er placeret her, og de fleste indbyggere bor der. Men det er samtidig vigtigt, at der bliver tænkt på tværs af regionen, så der også er en velfungerende infrastruktur mellem købstæderne i enderne af de fem ”fingre” i fingerplanen. For selvom vi ofte har meget fokus på transporten til og fra København, så pendler mange i dag på tværs af regionen, og derfor er det vigtigt at sikre god infrastruktur på tværs, hvis vi fortsat skal udvikle områderne omkring København.

Bevar de grønne kiler

God infrastruktur på tværs af ”fingrene” hænger desuden sammen med, at mange fortsat ønsker at være tæt på deres arbejde og ikke bruge for meget tid frem og tilbage til jobbet. Eksempelvis for at få familielivet til at hænge sammen. Attraktive arbejdspladser skal derfor placeres udenfor København, ligesom det er vigtigt, at vi får mulighed for at udvikle arbejdspladser i hele hovedstadsområdet, og at der tænkes på at skabe plads til attraktive erhvervsområder flere steder i regionen.

Derfor er det vigtigt, at de grønne kiler og hensynet til natur- og kulturværdier spiller en fremtrædende rolle i fremtidens udvikling.

Det er dog vigtigt, at der samtidig holdes den rette balance, så der fortsat er mulighed for at nyde den unikke natur, som findes mange steder i regionen. Til trods for at arbejdspladser er helt nødvendige, så skal de selvfølgelig udvikles og placeres , så vi kan bevare flest mulige af de naturkvaliteter vi i dag har. Derfor er det vigtigt, at de grønne kiler og hensynet til natur- og kulturværdier spiller en fremtrædende rolle i fremtidens udvikling.

Stort potentiale i faste forbindelser

Endelig vil jeg gerne slå et slag for, at helhedstænkningen ikke stopper for enden af de fem ”fingre”. I udviklingen af hovedstadsområdet er det vigtigt, at vi også er opmærksomme på, at der er masser af potentiale for vækst i både nord, syd, øst og vest. Eksempelvis vil en kommende forbindelse til Tyskland åbne store muligheder mod syd, og en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg rummer et kæmpe potentiale i at binde hele regionen langt bedre sammen med store dele af Skåne.

Så der er masser af potentiale i at udvikle hele regionen omkring hovedstaden. Hvis vi formår at samarbejde og tænke i helheder, så er jeg sikker på, at vi også har mulighed for at indfri mange af potentialerne til gavn for indbyggerne i hele regionen.   

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *