Byplanhistorisk Seminar 2015

Byplanhistorisk Seminar 2015


Seminar på Frederiksberg, 13. november 2015

Er grønt blot til lyst?

De offentlige grønne områder i Danmarks byer, herunder København, Århus, Aalborg og Odense, har skiftet karakter og indhold gennem foreløbig 4 generationer af grønt. Hvad skal karakterisere 5. generations grønne områder?

Mange af de store byers rekreative områder tilhørte historisk kongehuset, men blev fra 1800-tallet åbnet for offentligheden. Borgerskabets promenadeparker og senere kom folkets parker til. I det 20. århundrede blev en social dimension tilføjet: Nye rekreative områder blev anlagt, dels som kompensation for mørke og trange boligforhold i de tætte byområder, dels som beskæftigelsesprojekter i en tid med stor arbejdsløshed.

I de senere år har det grønne fået en ny og væsentlig betydning i forhold til klimadiskussionen. I kommunernes skybrudsplaner og klimatilpasningsplaner indgår eksisterende og nye grønne strøg som ’vandveje’ for kommende skybrud.

Seminaret belyser udviklingen i fire byer og giver bud på fremtiden.

Se program

Det 32. seminar arrangeres af Byplanhistorisk Udvalg under Dansk Byplanlaboratorium i samarbejde med sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, KU og Danske Landskabsarkitekter

Oplæg fra seminaret

Historisk rids
Stadsarkivar, Henning Bro, Frederiksberg

Hvordan har landskabet formet mennesket, og hvordan former vi landskabet i dag?
Stadsgartner Kirsten Lund-Andersen, Aalborg Kommune

Det grønne som vigtigt element i Odenses transformation og bystrategiske tænkning
Chef for Bystrategisk Stab Jannik Nyrop, Odense Kommune

Byrumseksperimenter i Aarhus
Kreativ direktør og partner Rikke Juul Gram, Schønherr

Københavns Kommune og klimaforandringerne
Områdechef Lykke Leonardsen Københavns Kommune

Fremtidsperspektiver – med eksemplet Vestamager
Seniorforsker Ole Hjorth Caspersen og postdoc Rikke Munch Petersen, Københavns Universitet

Billeder fra dagenSted
Frederiksberg