Danske byers udfordringer

Danske byers udfordringer

DanskeByersUdfordringerWebIkon.jpg

- set i lyset af internationale megatrends
Hvilke internationale trends må dansk byplanlægning reagere på?
Kurset henvender sig til erfarende planlæggere og sætter fokus på tre store udfordringer:
- planlægningens stigende kompleksitet og nødvendigheden af innovative løsninger
- den svækkede sammenhængskraft og social opsplitning i byerne.
- at byerne i dag udspiller deres roller på en global scene.

Målet med kurset er, at deltagerne ser deres daglige arbejde i en større sammenhæng for at styrke deres bevidsthed om egen kommunes planlægningspraksis.

Se programmet

Se udvidet program

Se oplæg fra første kursusdag:

Den innovative by
af Christian Broen, Projektleder, Dansk Byplanlaboratorium

Netværksledelse: hvorfor og hvordan?
af Eva Sørensen, professor i offentlig administration og demokrati,
Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet

Samarbejdsdrevet innovation i planlægningen
af Karina Sehested, seniorforsker, Skov, Landskab og Planlægning,
Københavns Universitet

Hvad lærer vi af vores planlægning?
af Ole Bladt-Hansen, teknisk chef, Hedensted Kommune og
medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse.

Se oplæg fra anden kursusdag:

Den opsplittede by
af Ellen Højgaard Jensen, Direktør, Dansk Byplanlaboratorium

Boligmarked, planlægning og mangfoldighed
af Hans Thor Andersen Dr. Scint. forskningschef SBi

Does Scale Matter?
af Sako Musterd, Professor, Amsterdam Institute for Social Science research

En ny helhedsplan for Gellerupparken
af Per Frølund, sekretariatsleder i Gellerupsekretariatet

Se oplæg fra tredje kursusdag:

Competitive Cities
af Olaf Merk, senior policy analyst, Directorate of public Governance and Territorial development, OECD.

Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlige ved Aalborg
Peder Baltzer Nielsen, stadsarkitekt i Aalborg Kommune.

 

Sted
24. November, 1. december og 8. december 2011
Tilmeldingsfrist
24. oktober 2011