Detailhandel

Detailhandel

DetailhandelWebIkon.jpg
Levende bymidter eller butiksdød?

Endags seminar, der afholdes i København 25. oktober og i Vejle 22. november. Hvilke bysamfund skal have udvidet rammerne for detailhandel, og hvilke skal afvikles? Dét er spørgsmål, som både politikere og planlæggere må stille sig.
På seminaret stiller vi skarpt på tre vinkler på detailhandelsplanlægning:
De store butikskæder, handelsbyernes konkurrence og kvalitativ udvikling af bymidter.

Se programmet


Se oplæg fra kursus i København d. 25. oktober:

Velkomst og introduktion til seminaret
af Projektleder Christian Broen, Byplanlab

God lokal forsyning eller stærkt regionalt udbud?
København
af Kommuneplanprojektleder Tue Rex, Københavns Kommune

Butikskæderne: De store spillere i branchen
af Direktør Per Nyborg, Institut for Center-Planlægning (ICP A/S)

Handelsbyernes konkurrence og roller
af Chefkonsulent Kristian Bransager, COWI A/S

Bymidter, byliv og detailhandel
af Direktør Torsten Bo Jørgensen, byrejsen.dk - strategisk byudvikling

Den gode lokalitet, hvor ligger den?
København
af Udviklingschef Ulrik Olsen, COOP Ejendomme


Relevante rapporter:

Cowi-rapporten Detailhandel i byerne, december 2011
Plan09-proejktet Detailhandel og bymidtestrategier i Randers

 

Sted
Vejle
Tilmeldingsfrist
Tilmelding er overtegnet