Få de unge med i planlægningen

Få de unge med i planlægningen

Inspirationsdag d. 10. december i København

Når vi lægger planer og strategier, der rækker langt ind i fremtiden, er det oplagt at lytte til, hvilke forestillinger og drømme, de unge har. Det er jo dem, der skal befolke vores byer om 30 år. Hvordan kan man som planlægger få unge i tale? Hvilke metoder er egnede til at få en dialog om planlægning og byudvikling? Og hvordan får man omsat deres bidrag til planer?

Inspirationsdagen giver dig:

  • Eksempler på nytænkende inddragelse af unge
  • Erfaringer fra kommuner, der er langt fremme på feltet
  • Fif til, hvordan I kan bruge elektroniske medier: sms, gps-tracking og Facebook
  • Mulighed for at få sparring på dine egne opgaver og udfordringer
  • Bliver de unges bidrag brugt – og hvordan? Idéer til, hvordan de kan omsættes i planlægningen

Se programmet

Se oplæg fra kurser:

Erfaringer og dilemmaer
af direktør Anne Tortzen, Center for Borgerdialog i dialog med deltagerne

Kommunen og de unges hverdagsliv
af konsulent Ane Rottbøll. By X. Kontoret for Bæredygtig Udvikling, Københavns kommune

Medborgerskab, unge og planlægning
af Strategisk Planlægger Klavs Busch Thomsen. Haderslev kommune

Sted
København