Fremtidens landsbyer - udvikling og afvikling

Fremtidens landsbyer - udvikling og afvikling


Seminar i Hobro d. 2. september

I landets udkantsområder er der behov for tilpasning af den fysiske struktur. Der skal rives huse ned i nogle områder og der skal skabes nye funktioner. Hvilken rolle spiller planlægning, byfornyelse og LAG-midler i den proces? Hvilke redskaber er til rådighed og hvordan kan de bruges strategisk?

Se programmet

Kurset er en videreudvikling af landsby seminaret i Nyborg d. 19 april. Se evt. mere her

Se oplæg fra kurset:

Med omvendt fortegn?
af Projektleder Christian Broen, Dansk Byplanlaboratorium.

Marked OG planlægning
af Vicedirektør Poul Erik Jørgensen, Nykredit.

Planlægning, områdefornyelse og EU-midler
af Direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium.

Hvad må man, hvad må man ikke?
af Indehaver, cand. jur. Søren Garde, Søren Garde Rådgivning.

Boligsocial indsat på landet
af Boligsocial medarbejder Dorthe Espersen, Mariagerfjord Kommune.

De mindre byers udfordringer og muligheder
af Kontorchef Birgitte Lundblad, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Lolland modtager ideerne
af projektleder Camilla Nissen og planlægger Eva Westerholt, Lolland Kommune.

Relevante publikationer fra Ministeriet for By, bolig og landdistrikter:
Rapport: Genanvendelse af tomme grunde efter nedrivning
Inspirationsmateriale: Udvikling af landsbyer – en værktøjskasse

Hør interview i Radio24syv
med projektleder Christian Broen,
om håndtere en evt. afvikling af udvalgte landsbyer.

Sted
Hobro