Fremtidens landsbyer - udvikling og afvikling

Fremtidens landsbyer - udvikling og afvikling

Seminar i Nyborg d. 19. april
I landets udkantsområder er der behov for tilpasning af den fysiske struktur. Der skal rives huse ned i nogle områder og der skal skabes nye funktioner. Hvilken rolle spiller planlægning, byfornyelse og LAG-midler i den proces? Hvilke redskaber er til rådighed og hvordan kan de bruges strategisk?

Se programmet

Lolland Kommune er en af de kommuner, der står overfor en helt grundlæggende udfordring.
Læs mere i artiklen: Tilpasning til fremtidens behov.

Se oplæg fra kurset:

Med omvendt fortegn?
af projektleder Christian Broen, Dansk Byplanlaboratorium

Hvilke redskaber er der til rådighed og hvordan bruges de?
af direktør Ellen Højgaard Jensen,Dansk Byplanlaboratorium

Hvad må man, hvad må man ikke?
af indehaver, cand. jur. Søren Garde,Søren Garde Rådgivning

Vrangen ud af Vestervig?
af projektleder Otto Lægaard, Thisted Kommune

De mindre byers udfordringer og muligheder
af kontorchef Birgitte Lundblad, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Fremtidens landsbyer - udvikling og afvikling
Plan- og Udviklingsstrategi 2012 - Processen
af projektleder Camilla Nissen, Lolland Kommune

Marked OG planlægning
af vicedirektør Poul Erik Jørgensen, Nykredit

Sted
Nyborg
Tilmeldingsfrist
Mandag den 18. marts