Fonde, partnerskaber og kommunernes rolle

Fonde, partnerskaber og kommunernes rolle

Webinar d. 11.februar 2021 13:30 til 15:00

Fonde er vigtige samarbejdspartnere for kommunerne, når vi taler om byplanlægning, byudvikling, klimatilpasning, byrum, natur m.m. Nogle kommuner er rigtigt gode til at tiltrække fondsmidler til projektudvikling og har udviklet og prioriteret arbejdet med fundraising, og man ser måske en tendens til at succes med at tiltrække og gennemføre fondsprojekter betyder, at man tiltrækker endnu flere fondsmidler. 

  • Hvilke kriterier er aktuelle, når fondene støtter forskellige projekter? 
  • Hvordan prioriterer fonde partnerskaber/samarbejder, når der skal tildeles støtte? 
  • Og hvad er essentielt for et godt partnerskab – for fondene og kommunerne/bygherrerne? 
  • Hvordan får man grundlæggende gjort fondene interesserede i sit projekt? 
  • Og hvordan med geografien: Er der forskel på at være en større by end en lille landkommune, når det gælder om at tiltrække donationer fra fondene? 

Samarbejde mellem fond og kommune
V. programchef Astrid Bruus Thomsen, Realdania
Realdania samarbejder med kommunerne om byudvikling og planlægning. Alt efter projektets karakter og grundlaget for Realdanias involvering og støtte til projekterne, har disse samarbejder forskellige organisatoriske former. Fra egentlige længerevarende partnerskaber om en given udvikling til ren økonomisk støtte til et projekt uden større involvering af Realdania i arbejdet. Oplægget vil ud over at give en mere generel introduktion til Realdanias filantropiske strategi, have fokus på forskellige former for samarbejder mellem kommuner og Realdania, hvordan man arbejder og prioriterer, herunder gode læringer og opmærksomhedspunkter i samarbejdet med en fond om byudvikling og planlægning.

Partnerskaber i Faaborg-Midtfyn
V. projektleder, byplanlægger Trine Hedegaard Jensen, Faaborg-Midtfyn Kommune

Partnerskaber er helt afgørende, når Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med at skabe liv og byudvikling i lokalområderne. Samarbejdet med ildsjæle, frivillige og foreninger er fx bærende i mange af kommunens udviklingsprojekter. Det giver ejerskab og engagement om vækstmuligheder; også blandt investorer og professionelle aktører. Og så er energien et godt afsæt for ansøgninger til private og offentlige fonde og puljer, og for sponsorater og for crowdfunding. Og også for de frivilliges vilje til selv at bidrage økonomisk. Vi får en præsentation af forståelsen og de opnåede resultater, primært med afsæt i arbejdet med kultur- og aktivitetsstedet ”Polymeren” i Årslev i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Debat og samtale understøttes af stadsarkitekt Lisbet Wolters, Vejle Kommune og medlem af  Byplanlaboratoriets bestyrelse. Moderator er Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium.

Del af Byplanmødepakken: Læs mere her
Tilmelding kun til dette webinar forneden.

Sted
Online webinar
Pris
500 kr. for dette webinar, men du kan også købe hele pakken med 6 forskellige faglige indslag for bare 1000 kr.
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
5. februar