Lokalplaner i praksis 2021

Lokalplaner i praksis 2021

Kursus 16. og 17. juni 2021

Et intensivt kursus der opbygger dine kompetencer som relativt ny lokalplanlægger. Vi beskæftiger os både med lokalplanens formelle og juridiske indhold, koblingen til stedet og lokalplanens formål.

Der findes ikke en standardopskrift på ”den gode lokalplan”, fordi hver lokalplan har sine egne omstændigheder. Derfor er kurset bygget op om workshops, hvor du får skærpet din kritiske, konstruktive og kreative sans i forhold til planværktøjet og processen.

Med Aalborg som case tager kurset fat i 3 grundlæggende spørgsmål:

  • Hvad skal der til, for at en lokalplan formelt set er i orden?
  • Hvordan sikrer du overensstemmelse mellem det lokalplanen skal opnå og formuleringen af formål og bestemmelser?
  • Hvordan sikrer du sammenhæng mellem lokalplanlægning og administration af planens bestemmelser?

Se programmet

Kursussted: Utzon Centret Aalborg, overnatning på hotel Cabinn

Kursusleder Anne Møller, Dansk Byplanlaboratorium i samarbejde med arkitekt Anders Christensen, AC Plan, og arkitekt Dorthe Walther Brogård, Planværk­stedet.

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte kursusleder Anne Møller

Læs også artikel fra Byplannyt om forrige års lokalplankursus.

 

OBS! Særligt ifht. COVID-19:

Hvis kurset aflyses på grund af myndighedernes Covid-19-retningslinjer, eller hvis din kommune/virksomhed indfører særlige nedskrevne restriktioner, får du det fulde beløb refunderet. Vi vil som udgangspunkt forsøge at undgå aflysninger, men i stedet udskyde –som deltager får du mulighed for at vælge om du vil med over på den nye dato. 

 

Tilmelding:

Vi har lukket for tilmelding, da kurset er fyldt op. Hvis du er interesseret i at komme på venteliste til dette kursus, eller interesseliste for et lignende kursus i fremtiden kan du sende en mail til db@byplanlab.dk

Sted
Aalborg
Pris
7600 kr./ 5700 kr. for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium. Prisen inkluderer kursusmateriale, fuld forplejning og en overnatning på hotel i enkeltværelse.
Kursusdato