Berit Mathiesen

Portræt af Berit Mathiesen

Berit Mathiesen

Chefkonsulent,
Kommunernes Landsforening

Udpeget af KL i 2017 - 2021.

Født 1974

Uddannelse:
Cand. Scient. Soc. fra RUC, 2016

Ansvarsområder:
Interessevaretagelse for kommunerne på plan- og byudviklingsområdet bredt set.
Fokus på bl.a. lovkrav og processer, byer i vækst og forandring, detailhandel og forpligtigende by-samarbejder, klimatilpasning og CO2 reduktion i planlægningen, vedvarende energianlæg, udvikling af kystområderne herunder turisme, omdannelse og sanering af det åbne land mv.

Ynglings steder:
Vesterhavet samt naturområder i de øvrige nordiske lande. Gerne med vandrestøvler, i kano, på cykel mv.

Jes Møller (Formand)

Konsulent i byudvikling og bestyrelsesarbejde

Valgt af repræsentantskabet
2017 - 2021

Marie Stender (Næstformand)

Seniorforsker, 
BUILD, AAU København

Valgt af repræsentantskabet
2017-2021

Alexandra Vindfeld Hansen

Projektchef, Head of sLAB
SLA

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2022.

Berit Mathiesen

Chefkonsulent,
Kommunernes Landsforening

Udpeget af KL i 2017 - 2021.

Bettina Hedeby Madsen

Direktør for Teknik og Miljø,
Hjørring Kommune

Født 197X

Valgt af repræsentantskabet i
2018 - 2022

Hans-Bo Hyldig

Direktør,
FB gruppen

Valgt af repræsentantskabet
2017 - 2021.

Karsten Biering Nielsen

Vicedirektør, Miljø og Teknik
Københavns Kommune

Udpeget af Københavns Kommune
2019 - 2023

Lisbet Wolters

Stadsarkitekt, Vejle Kommune

Født 1968

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2022.

Lise Aaen Kobberholm

Vicedirektør,
Trafik, Bygge og Boligstyrelsen

Udpeget af Boligministeriet
2020 - 2024

Mats Olsson

Arkitekt, Uafhængig rådgiver
Urban Development Strategies.

Valgt af bestyrelsen
2018 - 2022

Sigmund Lubanski

Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Fast gæst i bestyrelsen

 

Tommy Tvedergaard Madsen

Specialkonsulent,
Region Nordjylland

Udpeget af Danske Regioner
2019 - 2023