Ambitiøs byplanlægger til strategisk byudvikling og lokalplanlægning

Vil du være med til at udvikle Furesø Kommune i samarbejde med borgere, virksomheder og interessenter?

Furesø Kommune er en grøn bosætningskommune med stort politisk fokus på at skabe velfungerende boligområder, stærke lokalsamfund og moderne bymidter. Furesø byråd har vedtaget 8 mål for, hvordan Furesø Kommune skal udvikle sig frem mod år 2030. Målene skal være med til at fastholde, at Furesø om 10 år fortsat er en attraktiv kommune at bo og leve i.

Der er flere større og spændende byudviklingsprojekter på tegnebrættet. Værløse bymidte og Farum bymidte skal udvikles til levende mødesteder skabt af handelsliv, kulturliv og hverdagsliv. Kommuneplanen skal igennem en fuld revision og skal for første gang være digital.

Kommunen har udviklet Furesømodellen for Borgerinddragelse, som lægger vægt på tidlig og tæt dialog og samarbejde med vores engagerede borgere, foreninger og virksomheder. Det sætter en ambitiøs ramme for at udvikle nye modeller for inddragelse og giver plads til at teste nye metoder af. 

Furesø Kommune
Kontaktperson
Anny Toftkær
Ansøgningsfrist
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist:
Esbjerg Kommune
Ansøgningsfrist:
Hedensted Kommune
Ansøgningsfrist:
Brønderslev Kommune
Ansøgningsfrist: