Byplanlægger

I Glostrup Kommune er den store satsning at udbygge og forny Glostrup Bymidte i forbindelse med den kommende letbane langs Ring 3. Det er besluttet, at der skal skabes en tættere og mere urban bykerne i Glostrup, når området bliver et trafikalt knudepunkt. Dette kaster rigtig mange planlægningsopgaver af sig – herunder en lang række lokalplaner og egentlige tværgående byudviklingsindsatser, hvor kvaliteten af de kommende projekter og den større sammenhæng i byen skal sikres.

De nye opgaver bliver flere og flere, og vi har derfor brug for en planlægger, der med engagement og præcision kan hjælpe os med at udvikle byen.

Vi lægger vægt på, at planlægningen i Glostrup er helhedsorienteret og sker i et kvalificeret samspil mellem politikere, bygherrer, lokale interessenter og fageksperter i den kommunale forvaltning. Mange opgaver vil skulle løses som tværgående projekter, hvor planlægningen gerne skal medvirke til en mere kvalificeret sammenhæng i den eksisterende by.

Glostrup Kommune
Kontaktperson
Susanne Nørgaard
Ansøgningsfrist
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist:
Esbjerg Kommune
Ansøgningsfrist:
Hedensted Kommune
Ansøgningsfrist:
Brønderslev Kommune
Ansøgningsfrist: