Byudviklingschef

Har du lysten til at tage medansvar for en lang række initiativer og store projekter i en af landets store kommuner? Vil du være en del af den massive udvikling, Esbjerg Kommune oplever lige nu, og kan du stå i spidsen for en af de vigtigste kommunale afdelinger i denne transformation?

Du får som byudviklingschef en central placering i udviklingen af Esbjerg Kommune, der i disse år manifesterer sig som universitetsby og ikke mindst rollen som Danmarks bæredygtige energimetropol med en markant international profil. Du bliver chef for en afdeling med tre teams: Kommuneplan, Byplan og Arealudvikling. Det er tre områder, der nu opprioriteres med en ny organisatorisk tilknytning i forvaltningen samt en ny organisatorisk styrke og et øget politisk fokus – et fokus, der giver nye muligheder og kraft til at udvikle organisationen og kerneydelsen, så den matcher en ny ambitiøs virkelighed, hvor visionen er klar, og hvor udviklingen allerede er i gang.

Du skal være en dygtig chef, der kan stå i spidsen for afdelingens ledergruppe og sammen med denne lede afdelingens dygtige og fagligt kompetente medarbejdere, der på forskellig vis understøtter visionerne om det gode liv i Esbjerg Kommune. Du bliver chef for en veldrevet afdeling i en velfungerende forvaltning. Du skal som kompetent chef sætte retning og rammesætte samarbejdet i afdelingen og skal sammen med lederne skabe et tillidsbaseret arbejdsmiljø, hvor medarbejderne stadig udnytter deres ressourcer og faglighed til kontinuerligt at levere høj kvalitet. Desuden skal du arbejde på at øge fokusset på den fælles opgave og på at skabe en samarbejdskultur, hvor løsningerne findes i samspillet ­– både internt og eksternt. Den traditionelle fagkultur er under forandring, og udviklingen peger i retning af en mere proaktiv rolle, hvor kommunen også finansielt deltager aktivt i stadigt flere af byudviklingens processer.

Du kommer med en relevant ledelseserfaring, indsigt i fagområderne og en evne til at agere hensigtsmæssigt i en politisk styret virkelighed, hvor balancen mellem den daglige drift, de store strategiske politiske ambitioner og interessenternes mangeartede ønsker skal findes.

Esbjerg Kommune
Kontaktperson
Erik Jespersen
Ansøgningsfrist
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Aarhus Kommune
Ansøgningsfrist:
Thisted Kommune
Ansøgningsfrist:
Hvidovre Kommune
Ansøgningsfrist:
Middelfart Kommune
Ansøgningsfrist:
Skanderborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Ansøgningsfrist:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Morsø Kommune
Ansøgningsfrist:
Hjørring Kommune
Ansøgningsfrist: