Planlægger til afdelingen By og Landskab, Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune er en dynamisk kommune med et stort fokus på at skabe innovative og funktionelle miljøer, så vi kan give kommunens borgere bæredygtige, fremtidssikre rammer for trivsel og det gode liv? Vi udvikler og virkeliggør ambitiøse projekter der har til formål at sikre, at Sønderborg Kommune også i fremtiden vil være en attraktiv, tilflyttervenlig kommune med muligheder for udfoldelse for dem, der bor her, driver virksomhed og dem, der besøger os.
Sønderborg Kommune er i konstant udvikling. Senest har vi afleveret Nordborg Resort til første spadestik, og der er masser af andre store, bevågenhedsfyldte projekter og opgaver i vente, som fx omdannelse af havneområdet ved Sundgade i Sønderborg, udvikling af nye bolig og erhvervsområder, omdannelse af bymidter mm. Her går udvikling og samarbejde med borgere og interessenter hånd i hånd.
Så, vil du se en positiv effekt af dit arbejde og kan du lide at skabe noget til gavn for mange, er der en attraktiv mulighed for dig som planlægger hos By og Landskab i Sønderborg Kommune.

Afdelingen By og Landskab i Plan og Myndighed har en vigtig rolle i at bidrage til at udvikle og gennemføre Byrådets vision, der blandt andet lægger vægt på ”levende byer, lokalsamfund og fællesskaber, et godt liv samt grøn omstilling og jobvækst”.  Vi arbejder ambitiøst og målrettet med by- og landudvikling. Dette ses i blandt andet vores arkitekturpolitik, kommunens ProjectZero arbejde, klimahandleplan, det nyoprettede Center for Verdensmål og det at vi er en BoTryg kommune.

Vi søger en engageret lokalplanlægger som godt kan lide at der er gang i den, arbejde i fællesskab med kollegaer, borgere og erhvervsdrivende og som vil være med til at skabe resultater gennem vores opgaver.

Sønderborg Kommune
Kontaktperson
Hanna Spilling på mobil 27 90 57 02 eller mail hasp@sonderborg.dk
Ansøgningsfrist
Skanderborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Gladsaxe Kommune
Ansøgningsfrist:
Viborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringsted Kommune
Ansøgningsfrist: