Lokalplanlægger til Aalborg Kommune, By og Land

Antallet af indbyggere i Aalborg Kommune stiger hvert år med mellem 1.500 og 2.000, og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.  

Væksten og udviklingen giver en positiv efterspørgsel på leverancer indenfor By og Lands myndighedsområder.  Områderne omfatter afgørelser (afslag/tilladelser), dispensationer, tilsyn, håndhævelser, påbud osv. indenfor blandt andet byggeri og fysisk planlægning.  

Til Byudvikling og Byggeri søger vi en lokalplanlægger til at arbejde med udviklingen af de fysiske rammer og understøtte, at Aalborg Kommune fortsætter sin positive byudvikling med fokus på kvalitet i planlægningen.

Har du lyst og evne til at arbejde i et tværfagligt miljø på en arbejdsplads med højt fagligt niveau, spændende faglige udfordringer og gode engagerede kollegaer, så er det måske dig, vi søger.

Aalborg kommune
Lokalplanlægger
Kontaktperson
Charlotte Krogh på tlf. 2520 2210.
Ansøgningsfrist
Sønderborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Arkitektskolen Aarhus
Ansøgningsfrist: