Økonomi i byudviklingsprojekter

Økonomi i byudviklingsprojekter

Redskabskursus - 2 kursusgange i København d. 2.12 og 16.12 2021

Er du kommunal planlægger eller projekterende arkitekt og arbejder du med byudvikling, så er kurset ”Økonomi i byudviklingsprojekter” måske noget for dig. Med kurset bliver du klædt på til at forstå investorers og developeres regnestykker, og du bliver selv trænet i at lave ”quick and dirty” regnestykker, der giver et overordnet indtryk af økonomien i dit eget byudviklingsprojekt.
Det betyder, at du kan gå styrket ind i samtaler og forhandlinger med private developere. På kurset får vi bl.a. oplæg fra private udviklere, og får indblik i, hvordan de arbejder med økonomien og ser på det kommunale plangrundlag og samarbejdet med kommunerne.
Kurset benytter sig af forskellige læringsformer som oplæg, sparring og gruppediskussioner. Deltagerne inddeles i arbejdsgrupper på tværs af kommuner/virksomheder.  Grupperne arbejder med én valgt byudviklingscase og det forventes, at grupperne bruger tid på at lave lektier mellem de to kursusgange. 

Lektier forud for kursusgang 1
Med på kurset skal du bringe en projektudviklingscase. Det skal være et byudviklingsområde/ byomdannelsesområde, som I kan arbejde med i løbet af kurset. Overordnet handler opgaven bl.a. om, at få erfaring med at opstille et realistisk regnestykke på, hvad en projektudviklingscase kan ’bære’ af planlægningsmæssige krav. Desuden er det på kursusdagene et must at medbringe en pc med Excel-regneark, da en større del af kurset går med gennemgang af regneark og regneeksempler og egne udregninger.

Læs program

Kontakt
Projektleder Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium
Tlf. 33 13 72 81 - www.byplanlab.dk

Sted
København
Pris
5.025,- for tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium i 2021 6.700,- for andre.
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
senest den 15. november 2021. Efter denne dato er tilmeldingen bindende, og beløbet refunderes ikke ved afmelding.