Klimatilpasning og innovation af steder

Klimatilpasning og innovation af steder

Vand-visioner-værdier-viden-virkeliggørelse
Rigtig mange kommuner står over for at skulle gennemføre konkrete klimatilpasningsprojekter. Og mange steder har man visioner om at om at arbejde på tværs og bruge denne udfordring som en løftestang til at tænke nyt i byen. På dette kursus får I muligheden for at forfølge disse ambitioner og arbejde med udvikling og realisering af de innovative ideer og projekter.

I får inspiration til at arbejde innovativt med jeres klimatilpasningsprojekter og redskaber til at drive innovationsprocesser i samspil med andre faggrupper, borgere og politikere, virksomheder mv. Fokus vil være på stedet, hvor de tekniske løsninger skal i spil. Og udgangspunktet er de mennesker og det netværk der omgiver projektet.

Det tværfaglige samarbejde er en forudsætning, hvis ambitionen er at skabe mere bæredygtige og liv-rige byer og steder, samtidig med at I løser de tekniske udfordringer. Derfor er det er en forudsætning for deltagelse, at hver kommune tilmelder et team bestående af mindst tre medarbejdere fra de relevante afdelinger og forsyning. Fx

  • Planafdeling
  • Miljøafdeling
  • Forsyningsvirksomhed
  • Vej- og park

Kursusforløbet er desuden baseret på, at I medbringer og udvikler jeres egne, konkrete klimatilpasningprojekter i løbet af kurset – og at I er indstillet på at arbejde med projektet mellem kursusgangene.

Kurset afholdes over fire gange, hvor sidste gang er et tilbud om deltagelse i og præsentation af jeres projekt på afslutningskonferencen for partnerskabet Vand i Byer. Desuden vil der gennem hele forløbet være mulighed for vejledning og sparring fra kursuslederne evt. i form af et besøg hos jer.

Rådgivere er velkomne på kurset, men kommune/forsynings grupper har første prioritet.

Kurset arrangeres i samarbejde mellem partnerskabet Vand i byer, Danva og Dansk Byplanlaboratorium.

Kurset afholdes
22.-23. Oktober, Middelfart
11. November, København
14.-15. Januar, Roskilde
26. Februar, Skanderborg

Tilmelding lukket.

Hvis du tilhører et af de teams, som allerede er tilmeldt kurset, så har du stadig mulighed for at tilmelde dig – Send en mail til db@byplanlab.dk

Ønsker du at få information hvis der udbydes et lignende kursus, så send en mail til db@byplanlab.dk

Se samlet program

Se detaljeret program for kursusgang 1

Se oplæg fra kursusgang 1
Det man sanser husker man (50 mb)
Af Tredje Natur

Agonisme. Konflikten som driver
Af Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet

Innovation i netværk
Af Birgitte Hoffmann og Peter Munthe-Kaas, Center for Design, Innovation and Sustainable Transitions

Vandet omkring Danmark - kulturhistorisk set
Af Erland Porsmose, Østfyns Museer

Klimatilpasning som ressource
Af Katrina Wiberg, Arkitektskolen Aarhus

Se oplæg fra kursusgang 3
Navigation i netværk
Af lektor Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet

Om eksperimenter
Af post doc Peter Munthe‐Kaas, Aalborg Universitet og Louise Heebøl, daglig
leder af IntraCity

Juraen som medspiller
Af advokat Jens Flensborg, Advokatfirmaet Energi og Miljø

Grønne forretningsmodeller
Af teknik‐ og miljødirektør Thorbjørn Sørensen, Middelfart Kommune

Eksperimenter i byrummet
Af Louise Heebøll, IntraCity

Stedet kommer først
Skala øvelse
Spørgsmål
af Landskabsarkitekter Sanne Slot Hansen og Peter Raaschou‐Nielsen, Schønherr

Brugerinvolvering som vej til nytænkning
Niels Hansen, MidLab

Program for dagen

Hjemmearbejde

Sted
Middelfart
Tilmeldingsfrist
10. september 2014