Lokalplankursus 2013

Lokalplankursus 2013

Lokalplankvalitet og bykvalitet
Kursus i Odense d. 13.-15. maj 2013
Et intensivt kursus, som forbedrer og vedligeholder dine kompetencer som lokal-planlægger. Hovedvægten ligger på lokalplanens formelle og juridiske forhold, men det kobles til stedet og kommunen via workshoppen ’plan og bykvalitet’.

Se programmet


Relevante artikler:

Er I ligeglade med kritikkern?
af Arne Post, artikel i Byplan 3, 2012

Er I ligeglade med kritikken? - Svar til Arne Post
bragt i Byplan 1, 2013

Vejledning om lokalplanlægning
Miljøministeriet


Se oplæg fra kurset:

Hvad siger loven?
af Kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen

Praksis vedr. lokalplaner
af Kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen

Sted
Odense
Tilmeldingsfrist
fredag den 12. april