Mindre byer, der skrumper

Mindre byer, der skrumper

Fyraftensmøde i København d. 9. marts

Med den nye planlov får kommunerne mulighed for at udpege såkaldte omdannelseslandsbyer. Til dato har flere kommuner erfaringer med at omdanne mindre byer: Langs strækningen mellem Hjørring og Løkken vil man trække det omgivende landskab ind til vejen og skabe mere natur og nye oplevelser i de små vejkantsbyer.

På Mors er der skabt en ny arbejdsdeling mellem syv landsbyer. Begge dele er et svar på, hvordan man udvikler de små byer i landdistrikter, som oplever faldende befolkningstal og slås med tomme huse og forfald. For at skabe liv og nye muligheder blev der i 2014 afsat en ny pulje af byfornyelsesmidlerne til en forsøg med bl.a. i nytænkende byfornyelsesforsøg i de udfordrede, mindre byer.

Hjørring og Morsø kommuner opnåede støtte til deres projekter, der på hver sin måde afprøver redskaber og løsninger til over en årrække at skrumpe mindre byer. Fyraftensmødet gør status – og kaster kærligt-kritiske blikke på indsatserne.

Fyraftensmødet afholdes i regi af projekt Mindre byer, der skrumper -  projektet er støttet af Trafik, - Bygge- og Boligstyrelsen.

Fyraftensmødet er overtegnet.
Hvis du vil på ventelisten så send en mail til db@byplanlab.dk

Se programmet

Se oplæg fra fyraftensmødet

Lov om byfornyelse og Pulje til landsbyfornyelse 
v. Trafik-, bygge- og boligstyrelsen 

Løkkensvej lev godt, lad det gro
v. Planlægger Bente Mouritsen, Hjørring Kommune

Strategisk tilpasning af De Syv Sogne
v. Planlægger HelleT. Berthelsen Morsø Kommune

Vardø
v. Lektor Peter Hemmersam, Arkitektur og Designhøjskolen i Oslo

SWOT i de to projekter 
v. Direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium

 

Sted
København
Pris
Gratis
Tilmeldingsfrist
02-03-2017