By og Land

By og Land

25.-26 oktober 2007

Download program

Se oplæg nedenfor

1. dag
Landskabsinteresser i Planlægningen
Mai-Britt Helle Jensen

Landskabskaraktermetoden

Bodil Mortensen -

De små politikker
Jens Blandt

Det åbne land i Køge
Bjarne B. Svendsen

Byvækst og interesserne i det åbne land
Bjarne B. Svendsen - Ekskursion Køge opland


2. dag

Landskabet på dagsordenen
Robert Mogensen

Arven fra amterne
Vilhelm Brage Michelsen