Byen som oplevelse

Vi har set på Aalborgs, Albertslunds og Esbjergs planstrategier, der viser tre forskellige mål for, hvad det er byliv kan bruges til. For Albertslund handler det om medborgerskab, for Aalborg handler det om at styrke erhvervslivet og for Esbjerg handler det om at se byen som en oplevelse.
 
Kort artikel plus interview med Monica Stoye, Kommuneplanlægger i Esbjerg Kommune.
Juni 2012 af Peter-Clement Woetmann, Praktikant, Dansk Byplanlaboratorium

Fælles om byen
I Albertslund kommune er den levende by knyttet til deres strategi om at skabe et styrket fællesskab i kommunen. Her hedder dagsordenen medborgerskab og borgerinddragelse. Fællesskab et er et mål i sig selv. Under overskrifterne Den levende by og Mennesker i fællesskab knytter de bylivet sammen med en klassisk prioritet af vigtigheden af at ens borgere møder hinanden.

I deres planstrategi skriver de: ”Vi skal have fokus på de synergier, der kan opstå, når mennesker mødes om fælles faciliteter, ressourcer og oplevelser […] Vi vil skabe en tættere midtby med flere gode byrum, som giver plads til flere mennesker, flere arbejdspladser og mere liv”.
(Se Albertslunds kommuneplanstrategi)

Vækst og virksomhed
Aalborg Kommune knytter under overskriften Den attraktive storby deres stærke fokus på vækst med vigtigheden af et mangfoldigt byliv. Et progressivt byliv er grundlaget for at tiltrække højtuddannede medarbejdere, og på samme tid er det en stærk platform for at styrke kommunens identitet til gavn for byens virksomheder: "Virksomhederne låner og bruger af kommunens identitet. Og kommunens profil af bæredygtighed, nytænkning og modige satsninger giver dem ikke mindst den nødvendige sikkerhed for, at de i en kommune af Aalborgs kaliber kan tiltrække de rette medarbejdere og samarbejdspartnere".
(Se Aalborg Kommuneplanstrategi)

Byen som oplevelse
I Esbjerg har man fokus på at styrke byens identitet ved at styrke selve byoplevelsen.

”Bymidten er udtryk for byens – og måske hele kommunens – identitet. Bymidter, der inviterer til længere ophold, giver plads og rum til at mennesker mødes. Mennesker i kontakt giver et interessant og levende byliv”.
(Se Esbjerg Kommuneplanstrategi)

For Esbjerg handler byliv også om attraktivitet. Når Esbjerg kan tilbyde byoplevelser, som signalerer storby, er bylivet både et alternativ til naturoplevelserne i den omkringliggende nationalpark, til regnvejret i sommerhusene og til de andre mindre byer i Esbjergs fjernere opland. Det handler om at gøre det til en oplevelse at tage ind til Esbjerg.

”De fleste af dem, der opholder sig og færdes i bymidterne i dag, kommer primært for at handle”, udtaler Kommuneplanlægger Monica Stoye fra Esbjerg Kommune ”I fremtiden vil forbrugerne stille stadig større krav om helhedsoplevelser, når de handler, samtidig vil megen handel også flytte sig fra handel over disk til internethandel. Begge dele sætter nye krav til bymidternes miljø”.

Med en styrket byoplevelse ønsker man at fastholde de besøgende længere i Esbjerg. Oplevelsen af at være i en stor by står som en central del af byens strategi. Man er i fuld gang med at renovere bymidten, og lave en række forsøg. Det handler om at udvikle området mellem gågaden og havnen og skabe mere indbydende sidegader, havnepromenader og få etableret visuelle muligheder for kig ud over havnen fra byens midte, er det selve oplevelsen, der er i centrum for Esbjerg.

”Det handler om at samle byens midte ved at gøre sidegaderne attraktive, og samtidigt åbne bymidten op, så man kan se og mærke vores store havn”, siger Monica Stoye, ”vi bygger ikke lejligheder på havnen, udvikler området ned mod havnen, så man fornemmer, at man er i en stor by”.

For at udvikle storbyatmosfæren arbejder de i Esbjerg med tre søjler: Handel, kultur og socialt liv. De tre søjler kan identificeres med henholdsvis Kongensgade (handel), Torvegade (kultur) og Skolegade (socialt liv). Sidegaderne i dette område indgår i arbejdet for at skabe et spændende bymiljø, hvor nysgerrigheden kan få byens besøgende til at gå på opdagelse i byen.

”Ved at styrke byoplevelsen i Esbjerg håber vi på, at vi kan skabe de rammer, der kan tiltrække besøgende til byen, og give dem lyst til at opholde sig lidt længere i Esbjerg. Det skal være sådan, at man tænker her er fedt at være”, siger Monica Stoye.