Den nye planstrategi

Den nye planstrategi

DenNyePlanstrategiWebbilled.jpg

Seminar i Køge, 20. marts
Der findes forskellige typer planstrategier, med hver deres styrker og svagheder. Bliv skarpere på, hvilken type I kan bruge i jeres kommune.

Se programmet

Se oplæg fra seminaret

Tre typer planstrategier i generation 2010-11
af projektleder Christian Broen, Dansk Byplanlaboratorium

Planstrategi og proces
af områdeleder Morten Jepsen, Helsingør Kommune

Vurdering af organisationskultur

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde
af planchef Esben Haarder Paludan, Roskilde Kommune

Sted
Køge
Tilmeldingsfrist
20. febuar.