Gentænk Provinsbyen

Gentænk Provinsbyen

Seminar i Haslev, 12. maj
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inviterer til et fagligt seminar, hvor der bliver lejlighed til at drøfte provinsbyernes udfordringer og ikke mindst muligheder i fremtiden.

Debatten tager blandt andet udgangspunkt i resultaterne fra netværksprojektet ”Nye billeder på provinsbyerne”. Gennem projektet har planlæggere fra ti kommuner sammen med Dansk Byplanlaboratorium debatteret og udforsket provinsbyernes udfordringer, potentialer og muligheder med udgangspunkt i erfaringerne fra egne byer.

Program

Oplæg fra seminaret

Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne
Projektleder Torsten Bo Jørgensen, Cowi

Tre fremtidsbilleder og 7 strategier, der rykker ved vores gængse opfattelse af provinsbyerne.
Projektleder Ny Weisser Øhlenschlæger, Dansk Byplanlaboratorium

Præsentation af Haslev og bytur langs attraktioner og forbindelser
Annette Fischer Rasmussen, Faxe Kommune

Udvikling gennem planlægning og improvisation
Kristian Skjærlund

Provinsbyerne i byregionerne. Nye roller og netværk
Chefkonsulent Camilla Hjortkjær, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Sted
Haslev
Tilmeldingsfrist
5. maj