Samdrift gi´r lokal fremdrift

Samdrift gi´r lokal fremdrift

Konference om lokal forankring af områdebaserede indsatser

Efter seks års projekt- og udviklingsarbejde på fuld udblæsning er områdefornyelserne i henholdsvis Husum, Gl. Valby og Sundholmskvarteret i gang med den afsluttende fase. De lokale netværk skal nu stå på egne ben, så det gode samarbejde om de mange igangsatte aktiviteter og processer kan fortsætte. Igennem det seneste år har vi derfor stillet os selv spørgsmålene:

Hvordan forankrer vi de lokale netværk og den positive udvikling på bedste vis?
Hvordan bliver vi endnu bedre til at trække på hinandens ressourcer og samarbejde på tværs af forvaltninger, NGO’er, lokale netværk og institutioner?
Praktikere, forskere og studerende inviteres til at reflektere over muligheder og udfordringer med at skabe bæredygtige netværk og udvikling i lokalområderne.

Se invitationen

Se oplæg fra konferencen

Forankring af områdebaserede indsatser
Af Øystein Leonardsen

Innovation, forankring og spredning
Af Eva Sørensen, RUC

Form og metode…
Af Per Schulze

WORKSHOP 1 - Samspil mellem virksomheder og områdebaserede indsatser
Af Cecilie Brøndum Boesen

WORKSHOP 2 - Social bæredygtighed og projektøkonomi i midlertidige indsatser
Kristian Delica & Jesper Holm, RUC

WORKSHOP 3 - Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser

Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser
Seniorforsker, Jesper Ole Jensen, SBI, AAU

WORKSHOP 4 - Forankring: Hvordan kan man forstå det?
Annika Agger, RUC

Fokus på forankring
Annika Agger, RUC

Sammen om sundhed i lokalområdet
Centerchef, Birgitte Gade Koefoed, Forebyggelsescenter Nørrebro

Bæredygtig inklusion gennem community dannelse
Henrik Sørensen

Konkrete aktiviteter som fundament for varig samarbejde?
Specialeskrivende Ida Kunov-Kruse, RUC

Introducing ABI in Sundholm District
Annika Agger, RUC and Øystein Leonardsen

WORKSHOP 5 - Dokumentation der forankrer

Dokumentation der forankrer
Majken Rhod og Rikke Engly Mygind, CFBU

Samdrift Gi’r lokal fremdrift - opsamling fra konferencen
Områdefornyelsen Sundholmskvarteret

Sted
Brønshøj
Tilmeldingsfrist
15. april 2015