Strategi for Byernes Erhverv – Herning

Strategi for Byernes Erhverv – Herning

Konference i Herning d. 10. december

Erhvervsstyrelsen inviterer til en konference i Herning om byernes erhverv.

I samarbejde med en række kommuner og øvrige parter er der udviklet og afprøvet nye metoder til planlægning af erhverv i byerne, ud fra en markedsorienteret tilgang, med fokus på de værdier der giver mening for erhvervsliv og byliv.

På konferencen vil du få indblik i eksemplerne, metoderne og de nye rammer for erhvervslivet.

Se program

Oplæg fra konferencen

Velkomst og intro til nye metoder med centralt fokus på erhvervslivet
Ved kontorchef Holger Bisgaard og Fuldmægtig Jun Philip Kamata, Erhvervsstyrelsen

Vækst og udvikling i hele Danmark

Erhvervslivets behov og aktuelle tendenser i erhvervslokalisering
Ved chefkonsulent Morten Løber, DI

Intro til screening af beliggenhedsværdier og til de fire tjek
Ved projektchef Kristian Bransager, COWI

Udfordringer, løsninger og muligheder
Ved Skanderborg Kommune

Kommunecase
Ved Herning Kommune

Byernes erhverv
ved Slagelse Kommune

Værktøjer til markedsscreening, kortlægning, tjeks og endelig strategi beskrivelse
Ved Erhvervsstyrelsen

Et dyk ned i Markedstjekket – og hvordan ser det ud fra investorsiden?
Ved udviklingschef Jann Aune, AKF-Holding

Erhvervsudvikling i Herning
Ved udviklings- og erhvervschef Herning - Merete Woltmann

Attraktive og effektive byer
Ved partner Christian Klibo, PWC Advisory

Sted
Herning
Tilmeldingsfrist
26. november. Bemærk, der er begrænset antal pladser. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.