Et helt boligmarked

Et helt boligmarked

etheltboligmarket_webprogram.gif

ET HELT BOLIGMARKED -SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNER OG
BOLIGORGANISATIONER

Hvordan skabes et sammenhængende boligmarked i kommunen? Hvad kan
planlægges, og hvordan kan samarbejdet mellem kommune og boligorganisationer
tilrettelægges? Seminaret vil tage udgangspunkt i erfaringerne fra Ballerup
kommune.

Præsentationer fra seminaret

Bjarne Broendgaard, Ny organisering
Kirsten Oestergaard, Områdefornyelse i vængerne
Lisa Omsgaard Nielsen, Fremtidssikring en værktøjskasse
Søren B Christiansen Fornyelse af Beboerdemokratiet
Tage Jensen, Samarbejdsaftaler og styringsdialog

Program

Sted
15. september, Ballerup