Byplanguide og metodesheets

Byplanguide og metodesheets

Dansk Byplanlaboratorium udgav i 2010 en byplanguide om dansk byplanlægning i efterkrigstiden samt en række metodeguides om aflæsning af bylandskabet i samarbejde med Roskilde Universitet, LIFE Københavns Universitet, gymnasieskolen og Dansk Arkitektur Center. Udgivelsen er støttet af Realdania. Der er tale om to forskellige publikationer, der støtter op om hinanden, men kan dog læses uafhængigt af hinanden.

ByplanguideForsideWeb.jpg

Byplanguiden: Byplanlægning - et produkt af tiden

Med udgangspunkt i eksisterende fysiske planer beretter Byplanguiden om dansk planlægning i efterkrigstiden. Guiden fokuserer på arbejdet med byplanlægning på ”bar mark”, nye byområder, med omdannelse og renovering af eksisterende områder.
Byplanguiden er ikke en kanon. Ved at inddrage både gode og dårlige eksempler på byplanlægning fra hele landet viser den, hvilke planlægningsparadigmer der har præget udviklingen af land og by i Danmark siden 1945. Byplanguiden giver borgere, fagligt interesserede, turister, politikere, planlæggere og studerende inspiration til byplanlægningsudflugter i Danmark.

Bestil Byplanguiden her via Geoforlaget

Byplanguiden har illustrative eksempler fra hele landet. Hvert eksempel i guiden er illustreret med plantegning, fotos og relevant kortmateriale. Udover de konkrete eksempler indeholder guiden en indledning, der giver kendskab til den danske planhistorie i efterkrigstiden samt en tidslinie. Byplanguiden afsluttes med en ordliste, hvor de væsentligste planfaglige udtryk er beskrevet kort. Igennem hele byplanguiden vil være links og henvisninger til, hvor man kan skaffe sig mere viden om de enkelte eksempler og til lignende planer andre steder i landet.

Metodesheets: Blikke på byen

I anledning af udgivelsen af bogen "Byplanlægning - et produkt af tiden" om dansk byplanlægning i efterkrigstiden, er der udviklet en række metodesheets til brug i undervisningen på de gymnasiale uddannelser. Materialet kan inspirere til at se byen med forskellige metodiske briller.
Download metodesheets her:
metodesheet_ikoner.jpg

FænomenologiFotokateringKvalitative interviewByens temperaturPartikelforureningStrukturelle undersøgelserUrban SonglinesVandkvalitetByens overflader og materialer

Supplerende materiale

De 8 metodesheets henvender sig primært til gymnasieelever, elever på andre ungdomsuddannelser og førsteårsstuderende på videregående udannelser.

Hver folder indeholder øvelser og redskaber til systematisk feltarbejde, så man selv kan gå på opdagelse og lære byen og dens landskab og miljøer at kende via forskellige metoder. De kan bruges hver for sig eller i en sammenhængende analyse og beskrivelse af en case.

Materialet er udarbejdet af to gymnasieundervisere i samarbejde med forskere fra KU og RUC. Materialet udgives af Dansk Byplanlaboratorium og Dansk Arkitektur Center.