By-genbrug

By-genbrug

byhistoriskseminar09.jpgByplanhistorisk seminar 2009

Seminaret stiller spørgsmål til, hvorvidt og hvordan fremtidens byplanlægning kan bidrage til begrebet bæredygtighed gennem genanvendelse af fysiske strukturer, der mister deres funktionelle betydning.
Seminarets tema vil blive belyst gennem 6 kritiske oplæg om konkrete udviklinger i Danmark.
Arrangør: Byplanhistorisk Udvalg, Dansk Byplanlaboratorium, og Dansk Center for Byhistorie.

Uddybende beskrivelse

Program

Sted
Fredag 6. november 2009 på Kunstakademiets Arkitektskole i København