Byens vand

Byens vand

byensvandteasersimple.jpg
Stadig oftere regner det så kraftigt, at hverken kloakker eller åer kan klare vandmængderne. Resultatet er, at vandet står højt i gader og kældre. Mange gange kan man dog løse kapacitetsproblemerne samtidigt med, at man øger de rekreative kvaliteter i byrummet. Men det kræver, at man arbejder langt mere integreret med planlægningen af byen og dens vand- og spildevandsforsyning end det sker i dag.

Kurset har til formål at inspirere til nye løsninger samt at udvikle redskaber og samarbejder, der kan være med til at sikre en bæredygtig håndtering af byens vand. Det kræver viden og engagement på tværs af fagligheder og sektorer. Derfor er det en bærende idé i kurset, at hver kommune tilmelder en gruppe af medarbejdere.

Kurset bygger videre på erfaringerne fra forskningsprojektet 2BG, hvor der blev afholdt et pilot-kursus for de 4 deltagende kommuner i 2008.

Arrangeres i samarbejde med DANVA.

Se program her

Se oplæg fra kurset her

Sted
Kurset blev afholdt over tre dage: 25. november 2009 i Malmø, 16. december 2009 i Skanderborg og 14. januar 2010 i Odense.