Nye databaserede vinkler støtter den gode planproces

Nye databaserede vinkler støtter den gode planproces

NIRAS A/S

NIRAS arbejder med digitale planværktøjer, som integrerer mange datakilder i løsninger der understøtter kommunale planprocesser. 

I de indledende analyser benyttes eksempelvis statistiske socio-økonomiske data, data om erhvervsstruktur,  geografiske data og onsite registreringer af faktiske forhold, som en del af plangrundlaget og udarbejdelsen af konkrete planer. 

I dialogen mellem interessenter kan datakilderne indgå i en digital webbaseret kommunikationsplatform, som viser nye måder at inddrage forskellige faggrupper, borgere, bygherrer og andre parter i planlægningen.

Derudover benyttes data og digitale værktøjer i parameterstyret analyse og design af byggemuligheder i et givent område.

De digitale planer formidles gennem løsninger, der er udviklet i tæt samarbejde med kommunerne, hvor selve planudarbejdelsen er standardiseret, effektiviseret og serviceorienteret, så både planer og informationer er lettilgængelige og involverende, dvs. eksempelvis med integrerede høringssystemer og generel feedback.

NIRAS har en række afdelinger, som arbejder med planlægning og de dækker et bredt spektrum af fagligheder, herunder økonomer, antropologer, arkitekter, landinspektører, ingeniører og geografer. I kan møde flere af dem på værktøjsmessen.

Tilbage til programmet.